Enllaços

Professorat

 CURS 2016-2017

PROFESSORAT MATÈRIA CÀRRECS EMAIL DE CONTACTE
MARTA PÉREZ CATALÀ TUTORA 2A mperez@seccioinstitutcervello.cat
MÒNICA MANRIQUE CATALÀ TUTORA 1A mmanrique@seccioinstitutcervello.cat
LAIA TORRAS CATALÀ ltorras@seccioinstitutcervello.cat
BEGOÑA MIGUEL CASTELLÀ TUTORA 3A mmiguel@seccioinstitutcervello.cat
MONTSERRAT FUSTÉ CASTELLÀ mfuste@seccioinstitutcervello.cat
ELISABET DELGADO CASTELLÀ edelgado@seccioinstitutcervello.cat
CRISTINA REQUENA MATEMÀTIQUES SECRETÀRIA crequena@seccioinstitutcervello.cat
LAURA REUS MATEMÀTIQUES TUTORA 1D lreus1@seccioinstitutcervello.cat
MANU GARRIDO MATEMÀTIQUES mgarrido@seccioinstitutcervello.cat
JOAN V. RUS ANGLÈS jrus12@seccioinstitutcervello.cat
MAITE CAICEDO ANGLÈS mcaicedo@seccioinstitutcervello.cat
ANNA ANTÓ ANGLÈS aanto1@seccioinstitutcervello.cat
LUIS DEL RIO FÍSICA I QUÍMICA ldelrio@seccioinstitutcervello.cat
JORDI VILANOVA NATURALS / BIOLOGIA TUTOR 1B jvilanova@seccioinstitutcervello.cat
ADRIÀ PRAT FÍSICA I QUÍMICA TUTOR 2D aprat1@seccioinstitutcervello.cat
Mª DOLORS BORCH C.SOCIALS TUTORA 2C mborch@seccioinstitutcervello.cat
ENRIC CRUZ C.SOCIALS TUTOR 3B ecruz1@seccioinstitutcervello.cat
JOSEP Mª ARMENGOL C.SOCIALS jarmengol@seccioinstitutcervello.cat
JOSEP CLARET EDUCACIÓ FISICA DIRECTOR jclaret@seccioinstitutcervello.cat
FRAN RODRÍGUEZ EDUCACIÓ FISICA CAP d’ESTUDIS frodriguez@seccioinstitutcervello.cat
NÚRIA CELMA EDUCACIÓ FISICA TUTORA 4A ncelma@seccioinstitutcervello.cat
ROSA Mª SAURA TECNOLOGIES TUTORA 1C rsaura@seccioinstitutcervello.cat
MARTA JOVÉ TECNOLOGIES mjove1@seccioinstitutcervello.cat
MONTSERRAT MAS PSICO i ORIENTACIÓ TUTORA 3C mmas12@seccioinstitutcervello.cat
XAVIER CORNELLANA MÚSICA COORDINADOR PEDAGÒGIC xcornellana@seccioinstitutcervello.cat
HÈCTOR PARÍS MÚSICA hparis@seccioinstitutcervello.cat
TOMÀS GÓMEZ EV. I PLÀSTICA tgomez@seccioinstitutcervello.cat
MAR MÀRQUEZ FRANCÈS mmarquez@seccioinstitutcervello.cat

Contacteu amb nosaltres