Enllaços

Instal·lacions

El centre es troba organitzat en 7 aularis prefabricats, dins dels quals es distribueixen els següents espais:
•    12 aules de grup
•    1 Biblioteca
•    1 sala polivalent-Visual i plàstica
•    1 laboratori de Ciències Experimentals
•    1 taller de Tecnologies
•    3 sales de professorat
•    2 aula tutoria
•    1 Secretaria-Tutoria
•    1 Consergeria
•    1 despatx d’Orientació Psicopedagògica
•    1 despatx de Direcció
•    1 pista esportiva i pati
•    1 aula de música

Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, l’alumnat utilitza les intal·lacions esportives municipals per a les classes d’Educació Física i Natació.

Contacteu amb nosaltres